Proje hakkında image
Temelinde Alopesi bireyleri kapsayan projemizde, genel olarak dış görünüşü dolayısıyla kendisiyle barışmayı arzu eden bireylerin sosyalleşme, özbenliğini kabul etme ve buna bağlı olarak daha kaliteli bir yaşam sürmeleri amaçlanmaktadır. Derneğimiz çatısı altında öncelikli konumuz çocuk alopesi hastalarının, daha özgüvenli birer birey olarak yetişmelerini sağlamak amacı ile onlara gerek psikolojik gerek sosyolojik anlamda yardım desteği sağlamaktır. Genel çerçevede kısaca 3 temel amaç ile yola çıkmış bulunmaktayız. Bunlar;

1) Alopesi bireylere( öncelikle çocuklar olmak üzere) talepleri doğrultusunda psikolojik destek sağlayarak iç motivasyonlarını yüksek tutmalarına yardımcı olmak.
2) Alopesi bireyler ile çeşitli sosyal aktiviteler oluşturarak bir araya gelerek, sosyalleşmelerini,toplum içerisinde yer almalarını sağlamak.
3) Alopesi hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmaları düzenleyerek hastalığı tanıtmak ve bu hastalığa sahip bireylere nasıl yaklaşım gösterilmesi gerektiği konusunda bilinçlendirmek.